APA Style

HOLILULLOH, Andi. (2019). Ringkasan Nahwu Sharaf; karakteristik kitab Alfiyyah Ibnu Malik, Al-imrithiy dan nadzam al-Maqshud . Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Chicago Style

HOLILULLOH, Andi. Ringkasan Nahwu Sharaf; karakteristik kitab Alfiyyah Ibnu Malik, Al-imrithiy dan nadzam al-Maqshud. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019. Book.

MLA Style

HOLILULLOH, Andi. Ringkasan Nahwu Sharaf; karakteristik kitab Alfiyyah Ibnu Malik, Al-imrithiy dan nadzam al-Maqshud. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019. Book.

Turabian Style

HOLILULLOH, Andi. Ringkasan Nahwu Sharaf; karakteristik kitab Alfiyyah Ibnu Malik, Al-imrithiy dan nadzam al-Maqshud. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019. Book.